Oppføringer av oysteinfurnes

Kronikk om klima, ku og karbon

Det er vanskeleg å forstå alt som vert sagt og skrive om klima. Landbruket vert dratt fram som ein av våre store «klimasyndarar». Samstundes må vi ha mat – korleis skal vi kunne produsere denne og samstundes ta omsyn til klima, biodiversitet og livet i jorda? Det regenerative landbruket er i framvekst, og representerer aukande […]

Portrettintervju i Tidsskrift for den Norske Legeforening

I oktober i år fekk vi hyggeleg besøk av journalist Martin Hotvedt og fotograf Marius Fiskum frå Tidsskriftet for den Norske Legeforening. Kjekt å syne fram garden til mine kolleger, og ikkje minst å få snakke fram bondeyrket, og den fantastiske regionen vi bur i! Det å bu i distriktet oppfattar eg ikkje som nokon […]