I oktober i år fekk vi hyggeleg besøk av journalist Martin Hotvedt og fotograf Marius Fiskum frå Tidsskriftet for den Norske Legeforening. Kjekt å syne fram garden til mine kolleger, og ikkje minst å få snakke fram bondeyrket, og den fantastiske regionen vi bur i! Det å bu i distriktet oppfattar eg ikkje som nokon hemsko, meir at det opnar moglegheiter for andre vegar i livet. Les intervjuet her.